VENTING FM3012-Y-1-S

-Kompaktno kućište

-Optimizovani ventilator sa velikim protokom vazduha i niskom bukom

-Postizanje stabilne i ujednačene vazdušne zavese