Servis klime

Servis klima uređaja

Neophodan, da se dobije kvalitetan protok vazduha u svim vremenskim uslovima


Servis klime predstavlja higijenu klime koja je neophodna za pravilan rad klimatizera kao i zdravu sredinu u kojoj se koristi. Nečista klima nema proračunatu emisiju vazduha koji kroz nju cirkuliše i stoga ne postiže svoj kapacitet, uz veći utrošak energije odnsno struje. Komresor radi sa većim teretom, ne postiže zadatu temperaturu, duže radi i smanjuje mu se životni vek. Video primer.

Vlaga, prljavština i tamna sredina u unutasnjosti klime pogodna je za razvoj mikroorganizma odnosno bakterija, kao i gljivica i plesni. Takva sredina nepovoljno utiče na zdravlje, pogotovo na osobe sklone alergijama i osobe sa aspiratornim problemima.
Preporuka proizvodjača je da se servis odnosno čišćenje klime radi barem jednom godišnje, a filteri da se redovno peru u zavisnosti od upotrebe na 15 do 30 dana.

Dubinsko čišćenje klime nazivamo VELIKI SERVIS. Takav servis podrazumeva:

– skidanje zaštitnog poklopca unutrašnje jedinice


– demontaža kadice za odvod kondeza


– skidanje elektronike

– demontaža turbine

Poskidani delovi se peru pod pritiskom i dezinfikuju.

Dezinfekcija klime

– Na zidu ostaje samo kondenzator klime kome sada može da se pristupi i opere iznutra.

Kondenzator klime


Klima uređaj postao je nezaobilazan deo svakog enterijera, bilo da su u pitanju prostori poslovne ili privatne namene. U zavisnosti od temperaturnog stanja i godišnjeg doba, klima se može koristiti za rashlađivanje tokom leta, kao i grejanje u prvim zimskim danima. Invertertorski klimatizeri koriste se tokom čitave zime, a za njihov pravilan rad potrebno je da se povremeno obavi servis klima uređaja. Radi održavanja klima uređaja, postizanja potrebnog nivoa higijene u prostoru, kao i čistog vazduha koji cirkuliše prema potrebi, važno je blagovremeno obaviti servis kod iskusnih i profesionalnih timova. 

Usluge koje se odnose na servis klima uređaja obuhvataju širok spektar provera i ispitivanja osnovnih funkcija, potrebne popravke, montaže, dopune sistema i mnogo toga drugog. U zavisnosti od stanja klima uređaja, realizuju se osnovni ili detaljni pregledi uređaja, poznati pod nazivom mali i veliki servis. Klimatizovane prostorije treba da imaju uređaje koji će ih učiniti prijatnim za boravak, kao i prilagoditi se potrebama korisnika. Automatska podešavanja dostupna su uz inovativan daljinski upravljač, dok „pametni“ sistemi klima uređaja prepoznaju dostignut nivo temperature i razlika u odnosu na spoljašnjost, kada se samostalno mogu promeniti intenzitet i pravac delovanja.

Značaj koji ima redovno servisiranje klima uređaja u modernom vremenu

Klima uređaji sastoje se od velikog broja delova i elemenata koji kombinuju plastiku, metale i druge materijale. U zavisnosti od odabranog modela, postoji nekoliko raspoloživih dimenzija sa raznovrsnim funkcijama i opcijama podešavanja, montaže i skidanja. Klima servis postoji u svakom gradu i apsolutno je neophodan za dugovečnu upotrebu uređaja bez problema i poteškoća, uz adekvatno punjenje. Kako bi bilo adekvatno punjenje klime cena podrazumeva realizaciju servisa i proveru svih funkcija. Eliminisanje nečistoća, vlage, stranih čestica i drugih materija važno je za bezbednu i higijensku upotrebu, u čemu se ogleda značaj koji ima klima servis. 

Da bi se realizovao servis klima uređaja potrebno je zakazati termin u kojem dolazi ovlašćeni serviser i vrši potrebna ispitivanja osnovnih funkcija. U zavisnosti od stanja uređaja, čišćenje klime treba vršiti jednom tokom godine, dok se filteri peru na svakih 15 do 30 dana, što određuje intenzitet korišćenja. Moderno doba zahteva redovan servis klima uređaja, jer je to način da se produži vek upotrebe, i to ne samo za jednu, već za nekoliko sezona. Iskusni timovi servisera zaduženi su da provere funkcije klima uređaja, izvrše potrebna čišćenja filtera, zamenu delova, punjenje sistema i ispitaju upotrebu nakon obavljenih aktivnosti.

Šta podrazumeva inovativan servis klima uređaja u vremenu novih tehnologija?

Pravilno održavanje i čišćenje klima uređaja realizuje se na mesečnom nivou, što je predlog iskusnih servisera, radi što uspešnije i dugoročnije upotrebe, bez potreba za zamenom, čestim reparacijama i drugim angažovanjem iskusnih timova. Da bi se realizovalo dubinsko pročišćavanje filtera i drugih delova, kao veliki servis klima uređaja, potrebno je angažovanje profesionalca. U tom pogledu, servisiranje se sastoji od primarnog skidanja poklopca spoljašnjeg i unutrašnjeg dela uređaja, a zatim se vrši demontaža kadica koje imaju ulogu odvoda kondenzovanih materija. Nakon toga, servis klima obuhvata eliminisanje delova elektronike i turbine, kako bi se detaljno i precizno očistili. U okviru strukture koja je postavljena na zid, nakon skidanja delova ostaje kondenzator, koji se može brzo i lako očistiti sa svih strana. 

Svi navedeni elementi uz filtere čiste se vodom i specijalnim sistemima pod pritiskom, koji prodiru i do najsitnijeg detalja za kompletno eliminisanje stranih tela, prljavštine i prašine. Kada se izvrši čišćenje kao važan element bez kojeg se ne može zamisliti klima servis, sledi punjenje sistema, radi ponovne neometane upotrebe. Kada je u pitanju servisiranje cena se kreće na nivou od 2.500 dinara, pa naviše, što direktno zavisi od stanja uređaja i potrebnih aktivnosti popravke, čišćenja i održavanja. Kada je u pitanju punjenje klime cena se kreće od 600 dinara, pa naviše, što zavisi od konkretnog sastava smeše koja se primenjuje, potrebne gramaže i odnosa sastojaka. 

Usluge koje obuhvata današnje servisiranje klima uređaja

Servis klima uređaja obuhvata veliki broj usluga, među kojima se biraju određene potrebne aktivnosti za uspešan povratak u prvobitno stanje, kao i snagu koju ima odmah nakon kupovine i montaže. S tim u vezi, servis klima često obuhvata montažu i demontažu samog uređaja, odnosno fiksiranje i pričvršćivanje spoljašnjeg i unutrašnjeg dela, detaljno povezivanje i instaliranje sistema, a zatim i proveru funkcija hlađenja i grejanja nakon puštanja u redovan rad. Cenovnik usluga montaže i demontaže zavisi od toga da li se servisira veći ili manji uređaj, koji je nivo kapaciteta, mesto pozicioniranja i vrsta jedinice na spoljašnjem i unutrašnjem zidu. Inovativan klima servis obuhvata i punjenje sistema, kao i popravku samog uređaja. 

U pogledu potrebnih reparacija, servisiranje klima odnosi se na zamenu osigurača, kondenzatora, holendera, različitih ventila i ventilatora, motora i usmerivača vazduha. Pored toga, serviseri se bave ispitivanjem, testiranjem i popravkom elemenata elektronike, zatim unapređivanju funkcija u oblasti ugradnje dodatnih delova, prednaponskih zaštita i mnogim drugim aktivnostima. Drugi poslovi koje uspešno mogu realizovati serviseri podrazumevaju održavanje spoljašnjih jedinica postavljenih na zidove, zatim zamena creva, termoizolacije na crevima, instaliranje cevovoda, bušenje rupa u blokovima i armiranom betonu, kao i drugim podlogama. Sve navedene aktivnosti zavisi od konkretnih potreba za angažovanjem iskusnih servisera i stanjem samog klima uređaja.

Servis klima uređaja treba realizovati bar jednom godišnje, a prema mogućnostima i češće. Redovno čišćenje filtera predlaže se na nivou od 15 do 30 dana, a angažovanje iskusnih timova skratiće vreme potrebno za svaku aktivnost i uštedeti novac. Posebno u situacijama kada klima servis može biti način popravke uređaja umesto kupovine novog modela, javljaju se značajne finansijske uštede, jer je reparacija jeftinija varijanta od odlaska u prodavnicu radi nabavke zamenskog rashladnog mehanizma. 

Da bi se produžio vek upotrebe klima uređaja, važno je blagovremeno punjenje sistema, koji će obezbediti potrebno rashlađenje tokom vrelih letnjih dana, kao i grejanje u dugim i hladnim zimskim noćima. Čist i održavan sistem klima uređaja znači istovremeno i protok svežeg vazduha bez nečistoća, stranih čestica i prljavštine, zbog čega je servis neizostavan deo zdrave atmsofere u svakoj kvadraturi. Klima servis treba da bude i Vaš izbor, jer će učiniti da uređaj dobije potpuno novu notu funkcionalnosti i praktičnosti, uz odlične kapacitete rashlađivanja i grejanja, uvek i kad god je to potrebno.