Senzori

Napredni sistemi za upravljanje bezbednošću nadgledaju, prikazuju i kontrolišu kompletan sigurnosni program perimetra objekta. U zavisnosti od potrebe zaštite,  mogu detektovati pokret (provala), dim (požar), prisustvo gasa, prisustvo vode (poplava). Tu informaciju šalju na kontrolni panel (alarmnu centralu) na obradu. Alarmni senzori, mehanički ili elektronski, moraju biti strateški postavljeni tako da mogu pratiti uslove koji zahtijevaju sigurnosna upozorenja.

Senzori za detekciju pokreta su deo većine alarmnih sistema. Postoji više različitih tipova detektora pokreta i raznih senzorskih tehnologija: ultrazvučni (radio talasi), infracrveni (detektuju temperaturnu promenu), mikrotalasni (elektromagnetni).

Senzori loma stakla reaguju na zvuk koji proizvodi udarac u staklo i zvuk praska nakon toga. Montiraju se u prostoriji okrenuti prema staklenoj površini.


Za odabir PARADOX alarmnih senzora neophodan je obilazak objekta stučnog lica. Pozovite nas radi konsultacije.