Šifratori

Alarmne tastature ili šifratori  koriste se kao način upravljanja alarmnim sistemom. Ovo uključuje aktiviranje i deaktiviranje alarmnog sistema i unošenje promena u programiranje.


Šifrator je potrebno prilagoditi alarmnoj centrali i veličini alarmnog sistema. Za odabir šifratora neophodan je obilazak objekta stučnog lica. Pozovite nas radi konsultacije.