Alarmne centrale Ajax

Alarmne centrale Ajax odnosno HUB je kontrolni panel sigurnosnog Ajaksovog sistema. Hub je upravački uređaj svim elementima sigurnosnog sistema koji su na njega isprogramirani i uvezani. Hub  koordinira sigurnosnim režimima i u slučaju pretnje ulazi u alarmno stanje sa sirenama. Tada obaveštava monitoring centar  na alarm kao i vlasnika.

195  cena bez PDV-a
269  cena bez PDV-a
389  cena bez PDV-a

Za odabir alarmne centrale odnodno Huba neophodan je obilazak objekta stučnog lica. Pozovite nas radi konsultacije.