Ozvučenje

Sistemi ozvučenja nalaze primenu u prostorima gde je potrebna ambijetalna zvučna podloga. Reprodukuje se u vidu muzike, za ugodan boravak kao i za prenošenje informacija okruženju putem javnog razglasa. Ozvučenje je pogodno za sve objekte javne namene kao što su restorani, kafići, marketi, preduzeća i drugi…

Integracija za efikasno upravljanje incidentima

Pored osnovne funkcije, gore navedene, vrlo je bitna mogućnost integracije ozvučenje sa drugim sigurnosnim sistemima. To su sistem za detekciju požara i alarmni sistem, koji obezbjeđuje pravovremeno upozorenje i pravovremenu evakuaciju osoblja i posetilacaa u slučaju incidenta.

Za to je potrebno obezbijediti dodatne uslove koji garantuju pouzdanost i dostupnost sistema, a koji uključuju konstantno praćenje, pomoćno pojačalo, stalno praćenje veze sa zvučnicima, upravljanje digitalnim porukama, te priključak za vezu sa vatrogasnom službom. .

25  cena bez PDV-a
10  cena bez PDV-a

Ozvučenje je potrebno projektovati prema veličini prostora i prema predvidjenom broju osoba u prostoru. Kontaktirajte nas da prilagodimo ozvučenje vašim potrebama.