Paradox230 Blue

SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433mhz, 100bB Jačine 100db sa integrisanim plavim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V C baterije.