Ajax uartBridge

39  cena bez PDV-a

UART Modul za integraciju AJAX bežičnih uređaja sa žičanim sistemima drugih proizvođača