Auto alarmi Auto alarmi
Novosti: CLEARVU6 - Najnoviji sistem u ponudi, od 80 eura.
Scorpio Auto alarmi
Dve daljinske komande sa plivajućim kodom
Dual shock senzor
Blokada motora
Svetlosna signalizacija
Opcioni nadzor “plafon svetla“
Negativan ulaz prekidača (evropska i azijska vozila)
Pozitivan ulaz prekidača (američka vozila)
Negativan ulaz za dodatne prekidače (hauba, gepek)
Impuls za kontrolu centralne brave
Multitonska sirena
Puls za opciono otvaranje gepeka putem daljinske komande
Opcionalno pomoćno napajanje 9V
Panik funkcija i gašenje motora putem daljinske komande
Jedinstveni ATV sigurnosni sistem protiv neovlašćenog kodiranja daljinskih komandi
Opciono tiho uključenje-isključenje alarma
Master isključenje u slučaju oštećenja daljinske komande
Wheels Auto alarm
Dve daljinske komande sa plivajućim kodom
Dual shock senzor
Blokada motora
Svetlosna signalizacija
Opcioni nadzor “plafon svetla“
Negativan ulaz prekidača (evropska i azijska vozila)
Pozitivan ulaz prekidača (američka vozila)
Negativan ulaz za dodatne prekidače (hauba, gepek)
Impuls za kontrolu centralne brave
Multitonska sirena
Puls za opciono otvaranje gepeka putem daljinske komande
Opcionalno pomoćno napajanje 9V
Panik funkcija i gašenje motora putem daljinske komande
Jedinstveni ATV sigurnosni sistem protiv neovlašćenog kodiranja daljinskih komandi
Opciono tiho uključenje-isključenje alarma
Master isključenje u slučaju oštećenja daljinske komande
Centralne brave