Alarmni sistemi Alarmni sistemi
Novosti: CLEARVU6 - Najnoviji sistem u ponudi, vec od 160 eura.
Alarmne centrale renomiranih Kanadskih proizvođača Paradox i DSC
Renomirani kanadski proizvođači svetski lideri u oblasti security opreme Paradox i DSC karakteriše najviši stepen pouzdanosti i komfora prilikom upotrebe. Izbor alarmne centrale se vrši u skladu sa načinom korišćenja objekta, odnosno zahtevima koje korisnik postavlja pred sistem zaštite. detaljnije >>
Šifratori
Upravljačko-kontrolni panel, deo alarma koji se povezuje sa alarmnom centralam. Na centralu je moguće povezati veći broj šifratora. detaljnije >>
Alarmni senzori
Registruju povredu štićenog prostora i prosleđuju centrali na dalje procesiranje. Centrala procesira primljenu informaciju, ukoliko ima potrebe aktivira sisteme lokalnog uzbunjivanja, a zatim prosleđuje informaciju monitoring centru ili internoj telefonskoj dojavi. detaljnije >>
Sirene
Proizvodi zvučni talas visokog intenziteta (120dB) u slučaju unapred definisanog događaja (alarm, požar, uništavanje opreme i drugo) sa ciljem lokalne dojave i upozorenja eventualnom provalniku ili licu koje se neovlašteno nalazi u objektu. detaljnije >>
Telefonska dojava
Interna dojava stiže na postavljene brojeve telefona od strane korisnika alarma, onog trenutka kada je alarmna centrala evidentirala povredu štićenog prostora i ostavlja nasnimljenu govornu poruku. detaljnije >>
Alarm monitoring u saradnji sa svetskom renomiranom firmom G4S
U saradnji sa svetskom renomiranom firmom G4S (nekadašnji DMD i PROGARD), liderom u regionu iz oblasti fizičke zaštite. detaljnije >>